Nhà » Liên h

Phng thc liên h khu vc phía Bc-Vit Nam ( Tnh Bc Ninh )

Da ch:s nhà 188, dng 18 , th^on Mao Dc , x~a Phng Mao, huyn Qu V~o , tnh Bc Ninh , Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng (Tng giám dc)
SDT:0977241863
Di dng:02413903038
WECHAT:djx899633
QQ:1391609573
Skype:quanda01
E-mail:quanda01mail@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------
Ngi liên h:Nguyn Th Tha( Tr l'y tng giám dc)
SDT:0964284362
Skype:ruanshituo1988
FACEBOOK:thoanguyen1988
ZALO:0985208529

 

mu yêu cu
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote