Cht liu Gii thiu
Ketonolic(R) 3010 Vt liu cách nhit, trang b PI cách nhit tt nht nh nha ma trn, ng 'y vi din t si thy tinh là vt liu gia c, là nhit d cao, chng li các vt liu cách nhit C cp dc bit. Nhng sn phm có nhit d n dnh tuyt vi, h có th làm vic trong thi gian còn di m^oi trng xung quanh nhit d ≤230 ℃, duy trì tính u vit c khí và dc tính din xut sc, acidproof, alkaliproof, bn hn, phù hp vi các tiêu chun ROHS chì EU.

Ketonolic(R) Ban lá chn cách nhit 3010
Tiêu chun kích c, màu sc, các lp, thng hiu, các loi
Ketonolic(R) Ban lá chn cách nhit 3010
b dy(mm) T trng(g/cm3) Chiu hng(mm)
1mm 1——1.9 1220mm x 2440mm
2mm 2 1220mm x 2440mm
3mm 2 1220mm x 2440mm
4mm 2 1220mm x 2440mm
5mm 2 1220mm x 2440mm
6mm 2 1220mm x 2440mm
8mm 2 1220mm x 2440mm
10mm 2 1220mm x 2440mm
12mm 2 1220mm x 2440mm
15mm 2 1220mm x 2440mm
20mm 2 1220mm x 2440mm
25mm 2 1220mm x 2440mm
30mm 2 1220mm x 2440mm
Tên: Ketonolic(R) Ban lá chn cách nhit 3010
màu sc bao gm: N^au d
loi: Board

Dc dim

Ketonolic(R) Ban lá chn cách nhit 3010
3010 Vt liu cách nhit, trang b PI cách nhit tt nht nh nha ma trn, ng 'y vi din t si thy tinh là vt liu gia c, là nhit d cao chng li các vt liu cách nhit C cp dc bit
Nhng sn phm có nhit d n dnh tuyt vi, h có th làm vic trong thi gian còn di nhit d m^oi trng xung quanh ≤230 ℃
Duy trì tính u vit c khí và dc tính din xut sc, bng chng axit, chng kim, bn hn, phù hp vi các tiêu chun ROHS chì EU.DANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote