Cht liu Gii thiu
Tm nha G10 ESD Ketonolic(R) là nha G10 trong quá trình sn xut cho thêm cht chng t~inh din làm cho nha G10 kh nang chng t~inh din hiu qu tt nht. Dc coi là vt liu có các tính nang vt tri trong l~inh vc s dng vt liu chng t~inh din . Nha G10 là s kt hp ca nha Epoxy và si thy tinh .Bt lun nha G10 chng t~inh din b mt hay toàn khi nha G10 ESD Ketonolic(R) có giá tr chng t~inh din dng du

Ph^an loi sn phm :
1.Loi chng t~inh din 1 mt, m~a :ESD G10-S,mt mt chng t~inh din màu den , 1 mt k ^ong t~inh din ( cách din ) màu xanh
2.Loi chng t~inh din 2 mt , m~a ESD G10-D , c 2 mt chng t~inh din màu den , phn bên trong kh^ong t~inh din màu xanh
3.Loi chng t~inh din toàn khi ,m~a : ESD G10-C , toàn khi du chng t~inh din có màu den , giá tr chng t~inh din ti bt k`y v trí nào du ging nhau

ketonolic(R) ESD FR4/G10 Tiêu chun kích c, màu sc, các lp, thng hiu, các loi
ketonolic(R) tm si thy tinh ESD / Chng t~inh FR4/G10
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
0.8mm-80mm 1020mmX1220mm
Name: Ketonolic(R) ESD / chng t~inh din FR4/G10 si thy tinh
Màu sc bao gm: Black
Các Loi: cun, tm, ng

Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

Dc dim

1.Tính nang chng t~inh din n dnh
2.D cng c hc rt tt
3.Chng t~inh din tt , tính cách din khá tt , kh^ong dn din
4.Chu dc các dung dch hu c
5.Nhit d có th dt ti 180℃DANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote