Cht liu Gii thiu
Xác dnh mc dích và
sn phm nhiu lp này dc hình thành th^ong qua nhit bc xúc sau khi ngành c^ong nghip din kim dips vi thy tinh vào nha epoxy phenolic. Nó có c khí cao và hiu sut din m^oi, và áp dng nh cách các thành phn cu trúc cho các thit b din / din, c~ung nh dc s dng trong diu kin m^oi trng m t và du bin th.
Yêu cu k thut di vi b mt
B mt ca hi dng qun tr nhiu lp nên dc bng phng và mn, kh^ong có bong bóng, kh^ong nhan, kh^ong có s ph^an tách hoc crackle, và dúng các khuyt tt khác nh co, g^ay n tng, ch bn và màu sc kh^ong dng du, nhng mt bn vá li màu sc ít dc cho phép.

Ketonolic(R) FR4 si epoxy
Tiêu chun kích c, màu sc, các lp, thng hiu, các loi
Ketonolic(R) FR4 Epoxy si thy tinh tm
b dy(mm) Chiu rng/Chiu dài(mm)
0.5--1.5mm 1020mm×1220mm
2--2.5mm 1020mm×1220mm
3--50mm 1020mm×1220mm
60--80mm 1020mm×1220mm
Ketonolic(R) FR4 Epoxy si thy tinh Rod
Dng kính(mm) Chiu dài(mm)
5mm--80mm 1000mm
90mm--170mm 1000mm
Tên: Ketonolic(R) FR4 Epoxy si thy tinh tm và Rod
Màu sc bao gm: ánh sáng màu xanh lá c^ay
Các Loi: Sheets, Rods

Mt lot các sn phm FR4 ca chúng t^oi dc s dng rng r~ai trong các l~inh vc nh sn xut din t , trong m^oi trng cách din din áp cao .Khi khách hàng có nhu cu s dng xin vui lòng cung cp dy d các th^ong tin v diu kin và m^oi trng s dng sn phm cho c^ong ty chúng t^oi . C^ong ty chúng t^oi s can c vào dó s giúp qu'y c^ong ty la chn cho mình sn phm phù hp nht
các sn phm liên quan:
G10 / G11 Epoxy si thy tinh tm
Màu sc: Xanh
G10 / G11 là mt vt liu composite kt hp vi vi si thy tinh và nha epoxy, có th chu áp lc ln mà kh^ong có thit hi và bin dng. G10 / G11 kh^ong th dc thm nhun bi hi nc và các cht lng và nó s hu cách nhit tt và acid & Dc dim.G10 kháng kim có th FR4 bng cách thêm kh nang kháng cháy ngn la nhng nó tr nên G11 bng cách ci thin các dc tính un nhit.
chng t~inh din Epoxy si thy tinh tm
Màu sc: Den
u dim: mt d cao, s hp th thp, kh nang chu nhit tt và n dnh kích thc, tính cht din m^oi tt và sc mnh c khí
. ng dng: Dc s dng cho d gá lp th nghim khác nhau, bng phng ca các nhc c chính xác và lp dt các sn phm din
din tr sut b mt: sau khi hoàn thành chng m C-96/35/90: 106 ~ 109Ω
sau khi nhit d cao E-24/125: 106 ~ 109Ω
Khi lng din tr sut: sau khi hoàn thành chng m C-96/35/90: 4 × 108 Ω-cm
sau khi nhit d cao E-24/125: 2 × 106 Ω-cm

Dc dim

B mt ca hi dng qun tr nhiu lp nên dc bng phng và mn, kh^ong có bong bóng, kh^ong nhan, kh^ong có s ph^an tách hoc crackle, và dúng các khuyt tt khác nh co, g^ay n tng, ch bn và màu sc kh^ong dng du, nhng mt bn vá li màu sc ít dc cho phép.DANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote