Cht liu Gii thiu
Lasenic(R) Tm ABS chng t~inh din c~ung tên là chng t~inh din Acrylonitrile - butadien - styren ban copolymer, vt liu c bn là Acrylonitrile Butadiene Styrene
.
Lasenic(R) ESD ABS tiêu chun kích c, màu sc, các lp, Thng hiu, loi
Lasenic(R) t ABS ESD / chng t~inh
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
8,10,12,15,20,25,30,35,40mm (b dy+1.5mm) 600mm x 1250mm
Lasenic(R) ESD / Chng t~inh ABS que
Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
0.5mm-5mm(trong cun) bt k`y dài
6mm-300mm 1000mm
Tên: Lasenic(R) ESD / chng t~inh din ABS (Acrylonirile Butadiene Styrene)
Màu sc bao gm: Beige / Den
Các Loi: cun, tm, ng, h s

Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

Dc dim

Chng t~inh din ABS tm có cùng mt giá tr 106-108Ωcm chng t~inh din cho tt c các phn
Kh^ong có thay di cho giá tr chng t~inh din sau khi gia c^ong và b mt mc
Chu dc dung m^oi hu c, kh^ong hòa tan nhit d phòng, vi hiu sut tt nhit d thp, nhit d hot dng là -40 ℃ -90 ℃
kháng Mang và có sc d kháng tuyt vi d leo, d bn c hc cao, d cng cao và d cng
các dc tính tt, kh^ong thm nc, d bn c hc cao, hiu sut x l'y tuyt vi, kh^ong bin dng sau khi ch binDANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote