Cht liu Gii thiu
Lasenic(R) ESD tm nha PVC còn dc gi là ESD polyvinyl clorua tm bng vt liu c bn Polyvinyl Chloride (Vit tt: PVC).

Lasenic(R) ESD PVC tiêu chun kích c, màu sc, các lp, thng hiu, các loi
Lasenic(R) tm ESD / Chng t~inh PVC
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
2,3,4,5,6,8,10,12,15mm 1000 x 2000mm
1212 x 2424mm
Tên: Lasenic(R) ESD / chng t~inh din PVC (ESD polyvinylChlo-ride t)
Màu sc bao gm: minh bch, khói, màu trng sa, màu xám, vv
Các Loi: cun, tm, ng, h s

Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

Dc dim

kháng hóa cht vt tri và d bn va dp cao;
din tr sut b mt vi 10 ^ 6 ~ 10 ^ 8Ω;
Chc nang chng t~inh tuyt vi;
tt chng try xc;
hiu sut tt, minh bch hn 80%;
ngn la kháng chin tuyt vi vi UL-94: V-0 lp.DANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote