Cht liu Gii thiu
Lasenic(R) PP tr^ong ging nh PE, PP, nhng là minh bch hn, nh hn. PP là cht d cháy. PP s hu s hp th nc thp, d thm khí thp. PP có tính cht c hc tt, d bn kéo và sc mnh nang sut tt hn so vi PE, PS và ABS. PP chng cang thng nt và d dàng d hàn, nhng sc mnh tác dng thp có khía, các b phn thành phm phi tránh các góc nhn và bc. Nhit d dao dng trong khong + 5 ℃ và 100 ℃.

Lasenic(R) PP Tiêu chun kích c, màu sc, các lp, thng hiu, các loi
Lasenic(R) PP sheet
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
0.3--1.8mm(trong cun) W:600mm—1000mm,chiu dài bt k`y
2mm-12mm W:600mm x 1200mm
15mm-100mm 1000mm x 2000mm
1200mm x 2400mm
110mm-200mm W:600mm,chiu dài bt k`y
Lasenic(R) PP rod
Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
10mm—300mm 1000mm—3000mm
Tên: Lasenic(R) PP (polypropylene)
Màu sc bao gm: t nhiên, màu den, màu sc khác
Các Loi: cun, tm, ng, h s

Các lp bao gm:
PP (chng cháy), PP (UV chng cháy), PP (Da Texture, kt cu kim cng)
Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

Dc dim

u dim:
thp mt d
Kh nang chng un mt mi
nhit tt kháng
cng d cao sc mnh
b mt cao sc mnh
cao cht kháng
an toàn thc phm

Nhc dim:
oxy hóa thp kháng
mài mòn thp kháng
D giòn nhit d thp
HF-hàn kh^ong th
Khó sn và keo
Kh^ong có d kháng thi titDANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote