vt liu nha
Nha c^ong trình chng t~inh din

Che chn din t loi nha k thut chng t~inh din và dn din dùng d ch các giá tr din tr b mt là chc nang chng t~inh din tt nht 8 ohm din 10 6-10.…

Lasenic(R) ESD ABS

Benlonate(R) ESD PC

Lasenic(R) ESD PMMA

Lasenic(R) ESD PVC

Qunsail(R) ESD POM

Recalon(R) ESD PA6

Semolar(R) ESD UHMWPE

Ketonolic(R) ESD FR4/G10

Ketonolic(R) ESD Bakelite

more
Nha Flo

Nha flo là mt dng Polyme ankan mà b phn hoc toàn b hidro b thay th. Gm polytetrafluoroethylene (PTFE)perfluoro (ethylene-propylene) …

Saferlon(R) PTFE

Saferlon(R) PVDF

Saferlon(R) FEP

Saferlon(R) PFA

Saferlon(R) PCTFE

more
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote