Cht liu Gii thiu
Nha MC NYLON Recalon(R) áp dng c^ong ngh thit b tiên tin ca Ch^au ^Au , do dn th caprolactam monomer th^ong qua tác dng ca cht xúc tác sau dó ép và cho vào khu^on . Trên th trng hin ti nha MC NYLON Recalon(R) dc c^ong nhn là nha c^ong trình dc s dng nhiu nht . Ngoài có nhng tính nang u vit loi nha này trong diu kin nhit d thp th hin d do dai rt tt . D cng b mt cao , d bn dai , d kéo d~an , kh nang chng va dp , chu bn mi , chu mài mòn , kh nang gp khúc v^o cùng tt . Nha MC NYLON Recalon(R) là s kt hp nhng tính nang trên vi tính nang cách din vt tri và tính cht hóa hc d~a da nha MC NYLON tr thành nha c^ong trình ph bin .Nha PA Nylon dc s dng làm các linh kin , kt cu c khí

Recalon(R) MC Nylon
Tiêu chun kích c, màu sc, các lp, thng hiu, các loi
Recalon(R) MC Nylon sheet
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
8mm-300mm 500mmX1000mm
1000mmX2000mm
Recalon(R) MC Nylon rod
Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
40mm-500mm 500mm,1000mm, 2000mm,3000mm
Tên: Recalon(R) MC Nylon Polyamide
màu sc bao gm:Trng t nhiên, Den, Màu Khác
Các loi: Thanh, tm, ng, h s

Các lp bao gm:
1. Nha MC Nylon Recalon(R) cha du : màu xanh lá c^ay
Trong quá trình sn xut cho thêm mt loi du b^oi trn dc bit , nhm mc dích d trên b mt ca vòng bi t b^oi trn


2. Nha MC Nylon Recalon(R) thêm bt MoS2 : màu den xám
Nha MC Nylon Recalon(R) thêm bt MoS2 kh^ong nh hng dn kh nang chu va dp , chu bn mi ca Nylon , hn na li tang dc kh nang chu trng ti , chu dc mài mòn vì vy loi nha này thng dc s dng làm bánh rang , vòng bi , bánh rang hình sao .

3.Nha NYLON Recalon(R) : màu xanh da tri


4.Nha NYLON Recalon(R) chng va dp : màu trng dc ( màu gc )


5.Nha NYLON Recalon(R) thêm si thy tinh : màu den
6.Nha NYLON ESD Recalon(R) chng t~inh din : Màu den
7.Nha NYLON Recalon(R) chng cháy : màu den

Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

Dc dim

cháy chm, sau khi ri ngn la tip tc cháy hoc tt dn, trên có màu vàng kim, di có màu xanh, khi dt vt liu s nóng chy thành git, to bt và có mùi l^ong chim hoc mùi móng tay cháy. u dim: V mt c hc th^ong thng PA có tính cng, có d cng b mt, d bn kéo, d bn va dp du rt cao, d bn mi, chu gp. PA có tính chu an mòn cao, có th t b^oi trn và chu tp ^am. PA chu nhit chu lnh, trong thi tit lnh giá và nóng bc du gi dc dc tính c hc rt cao. PA kháng thuc, kháng an mòn ca du. Kháng rn nt ng sut. PA d in n, d nhum màu, tính cht din tt.Product Category

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote