Cht liu Gii thiu
Saferlon(R) PTFE tm dúc dc sn xut bng phng pháp dúc bng nha PTFE dng ht. Trong fluoroplastics, PTFE d~a tiêu th nhiu nht và dc s dng rng r~ai. D^ay là mt nguyên liu quan trng trong nhiu fluoroplastics. PTFE biu hin kháng hóa hc dáng kinh ngc. nguyên liu t b^oi trn này cung cp mt h s ma sát thp, và là l'y tng cho vic sn xut các ming dm và con du chng an mòn.

Saferlon(R) PTFE Tiêu chun kích c, màu sc, các lp, thng hiu, các loi
Saferlon(R) PTFE tm
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
T4-T100 500 x 500
T4-T100 600 x 600
T4-T80 1000 x 1000
T4-T80 1200 x 1200
T4-T80 1500 x 1500
T4-T80 1200 x 2000
Saferlon(R) PTFE que
Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
4,5,6,7,8,9mm 1000mm hoc tùy chnh chiu dài
10mm - 90mm 1000mm hoc tùy chnh chiu dài
95mm - 200mm 1000mm hoc tùy chnh chiu dài
Saferlon(R) Khu^on mu PTFE que
Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
100mm - 350mm 200mm
Saferlon(R) PTFE ng
nhiu OD(mm) ID range(mm) Chiu dài(mm)
18mm-259mm 12mm-249mm 1000mm
Saferlon(R) Khu^on PTFE ng
nhiu OD(mm) ID range(mm) Chiu dài(mm)
30mm-950mm 10mm-700mm 100/150/200/250/300
Saferlon(R) PTFE Skived Sheet / Phim / Tape
b dy(mm) Chiu rng(mm) Chiu dài(mm)
T0.05-T0.1 W:300mm Trong Roll, Chiu dài>1000mm
T0.2-T0.4 W:300/1000mm Trong Roll, Chiu dài>1000mm
T0.5-T4 W:300/1000/1500/2000 Trong Roll, Chiu dài>1000mm
T0.2-T3 W:300mm Trong Roll, Chiu dài>1000mm
Tên: Saferlon(R) PTFE (polytetrafluoroethylene)
Màu sc bao gm: White
Các Loi: cun, tm, ng, h s

Lp Bao gm:
Saferlon(R)PTFE + graphite din PTFE than chì, màu den, có b mt sáng là tt, nhit d làm vic dài hn là -200 ℃ --260 ℃
Dc dim:
1. b^oi trn mc, dn nhit, hiu sut d dàng ph^an tán là tt hn so vi PTFE.
2. Kh nang chng nhit d cao
kháng 3.Corrosion, kháng thy ph^an, hiu sut kháng v là tt
4. Tt t b^oi trn,
5. Cng d cao
6. Tt kháng bc x
7. Tt n dnh chiu
8. tính cht din sc

Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

Dc dim

u dim:
d bn Superior trong an mòn
kh^ong cháy, ch s oxy hn ch là di 90.
ma sát thp h s
Kh^ong nht, t b^oi trn
d bn Superior nhit d cao và thp, có th dc s dng -200 ~ 260 ℃
cao din cách nhit
Kh^ong khí chng l~ao hóa
thm thp, rào cn khí tt tài sn
Tt tng thích sinh l'y và chng huyt khiDANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote