Cht liu Gii thiu
Saferlon(R) tm PVDF dc sn xut bng cách dùn bng nha PVDF chu nhit cao. Dó là mt polymer tinh khit tng di mà kh^ong cht ph gia nh cht n dnh UV, cht n dnh nhit, cht làm mm, cht b^oi trn, và chng cháy vv ..
PVDF s hu kháng xut sc hóa, chng l~ao hóa, hiu sut x l'y, chiu n dnh, kh nang chng mt mi và leo kháng. So vi PTFE, PVDF cho thy mt d cng và tr dùng áp lc cao hn khi so sánh vi PTFE, và d do dai cao nhit d thp, nhng s mm mi và tính cách din thp hn. PVDF liên tc s dng phm vi nhit d -60-150 ° C.

Saferlon(R) PVDF Tiêu chun kích c, màu sc, các lp, thng hiu, các loi
Saferlon(R) PVDF tm
b dy(mm) Lòng khoan dung Chiu rng(mm) × Chiu dài(mm)
T1 - T12 ±0.30 - ±0.50 1000 x 2000
T8 - T50 ±0.30 - ±0.50 1020 x 2040
Saferlon(R) PVDF gy
Dng kính (mm) Chiu dài (mm) du
20mm - 90mm 1000/2000mm D dày dn dn tang lên cùng vi 5mm da trên 20mm, chiu dài có th dc tùy chnh
100mm 1000mm Chiu dài có th dc tùy chnh
120mm - 180mm 1000mm D dày dn dn tang 30mm da trên 120mm, chiu dài có th dc tùy chnh
200mm 1000mm Chiu dài có th dc tùy chnh
Tên: Saferlon(R) PVDF (polyvinylidene Florua)
Màu sc bao gm: whte t nhiên (subtranslucent)
Các Loi: cun, tm, ng, h s

Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

Dc dim

u dim:
d cng cao và d bn cao
Toughness, chu mài mòn, creep tuyt vi kháng
n dnh hóa hc xut sc, an mòn tt kháng
tính Chng l~ao hóa, chng tia cc tím
hiu sut c hc tt, hàn d dàng, thermoforming và c^ong
khác Din tr cách din, d bn din m^oi cao, d cháy thp
H~ay n dnh cho Oxide, Bromide và nang lng tia nh β và γ.
Tt hàn, nhit hình thành và gia c^ongDANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote