Cht liu Gii thiu
Semolar(R) UHMWPE kt hp hiu sut cao ca hu ht các sn phm nha. kháng tuyt vi mài mòn, chu tác dng tuyt vi, kháng hóa cht. UHMWPE s hu dc tính c hc tt và tính t b^oi trn ngay c nhit d thp. UHMWPE s hu kh nang chng mài mòn tt nht trong nha k thut. Trng lng ph^an t cao hn, chu mài mòn tt hn, thm chí nhiu hn so vi nhiu kim loi (nh thép carbon, thép kh^ong g, dng, vv).

Semolar(R) UHMWPE
Tiêu chun kích c, màu sc, các lp, thng hiu, các loi
Semolar(R) UHMWPE tm
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
1--8mm 600mmx1200mm
600mm x 2000mm
10--100mm 1300mm x 6100mm
1200mm x 4200mm
1030mm x 2100mm
100 –300mm 1030mm x 4110mm
Semolar(R) UHMWPE gy
Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
2mm—250mm 1000mm
Tên: Ultra High Trng lng ph^an t polyethylene
Màu sc bao gm: t nhiên trng, den, màu sc khác
Các Loi: cun, tm, ng, h s

Các lp bao gm:
UHMWPE (chng cháy), UHMWPE-ESD, UHMWPE (UV chng cháy)
Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

Semolar(R) vt liu thng dc làm sn trong nam lp, mà là mt d tng t, nhng trng lng ph^an t cao hn, và s dn d bn va dp cao, và h s ma sát thp.

Semolar(R)UHMWPE350, trng lng ph^an t: 3,5 triu, sc mnh tác dng cao, d cng b mt tt, chu mài mòn, thích hp cho các ng dng trong fender tàu tàu, hm phu và xe ti lót.

Semolar(R)UHMWPE550, ph^an t: 5.5 triu, sc mnh tác dng cao, chu mài mòn tt, thích hp cho các ng dng trong fender tàu tàu, phu than, t dng xp d kéo tm, ray dn hng, bang ti, chu mài mòn khung, bang ti và xe lan, vv.

Semolar(R)UHMWPE750, ph^an t: 7.5million, sc mnh tác dng cao, chu mài mòn tt và kh nang leo tt, thích hp cho các ng dng trong fender tàu tàu, phu than, t dng xp d tm kéo, ray dn hng, bang ti, chu mài mòn khung, bang ti, con lan và sn phm hàn kín, vv.

Semolar(R)UHMWPE920, ph^an t: 9.2million, an toàn thc phm, cao d bn va dp, mc sc d kháng và leo kháng, thích hp cho các ng dng trong fender tàu tàu, phu than, t dng xp d tm kéo, ray dn hng, bang ti, chu mài mòn khung, bang ti, con lan và niêm phong sn phm, vv.

Semolar(R)UHMWPE1000, ph^an t: 10 triu, an toàn thc phm, chng va dp cao, mc sc d kháng và leo kháng, thích hp cho các ng dng trong tàu tàu fender, phu than, t dng xp d kéo tm, ray dn hng, bang ti, chu mài mòn khung, bang ti, con lan, niêm phong sn phm và các ng dng khác dòi hi tuyt vi mc sc d kháng và cuc sng l^au dài, vv.

Dc dim

chu mài mòn cao, chng tác dng
h s thp ca ma sát, tt t b^oi trn
dc tính chng l~ao hóa tt
Kh^ong thm nc, kh^ong ngoi quan
Tt an mòn kháng
Trng lng nh, an toàn thc phmDANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote